Möbeldesign

Att arbeta som formgivare är hela tiden ett givande och tagande. Ofta är det flera yrkesgrupper inkopplade när en ny möbel blir till. En spännamde och rolig del i projekten är när prototyperna tar form i olika verkstäder. Två stolar finns representerade i Nationalmuseums samlingar. Flera av modellerna är formgivna tillsammans med kollegan Mårten Cyrén.